Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

W sobotę 11 stycznia odbyło się Zebranie Walne OSP Siołkowa, na którym podsumowaliśmy ubiegły rok. Na zebraniu obecni byli członkowie jednostki – od najstarszych po drużynę młodzieżową oraz zaproszeni goście. Omówione zostały zrealizowane cele oraz działania zaplanowane na rok bieżący. Po uroczystej części zasiedliśmy do stołu, by spożyć wspólny posiłek, porozmawiać… Dzięki inicjatywie Pani Alicji […]

Zebranie

Czytaj dalej