Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2019

W sobotę 11 stycznia odbyło się Zebranie Walne OSP Siołkowa, na którym podsumowaliśmy ubiegły rok.

Na zebraniu obecni byli członkowie jednostki – od najstarszych po drużynę młodzieżową oraz zaproszeni goście.

Omówione zostały zrealizowane cele oraz działania zaplanowane na rok bieżący.

Po uroczystej części zasiedliśmy do stołu, by spożyć wspólny posiłek, porozmawiać…

Dzięki inicjatywie Pani Alicji Romanek udało się błyskawicznie zorganizować kapelę dzięki czemu mogliśmy wspólnie kolędować 🙂 

Dziękujemy wszystkim dobrodziejom OSP Siołkowa. Szczególne podziękowania dla Prezesa Szczepana Radzika oraz zarządu OSP.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!