Wsparcie od Powiatu Nowosądeckiego

Jak co roku Ochotnicza Straż Pożarna Siołkowej otrzymała promesę finansową od Powiatu Nowosądeckiego, co stanowi ważny krok w poprawie jej wyposażenia i efektywności. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie naszej jednostki oraz strażaków.

OSP Siołkowa dziękuje Powiatowi Nowosądeckiemu za udzielone wsparcie i zapewnia, że środki te zostaną wykorzystane w sposób jak najbardziej efektywny dla dobra społeczności.

fot. nowosadecki.pl