Historia jednostki

Nasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała 8 lipca 1911 rok. Założyciele to Andrzej Petryla i wójt gminy Siołkowa – Hilary Petryla. Początkowo na wyposażeniu jednostki znajdowała się ręczna sikawka na podwoziu 4-kołowym. žW 1937 r. zakupiono nowoczesną, jak na owe czasy motopompę o wydajności 1000 litrów na minutę, która służyła do 1958 roku. žW 1942 r. władze okupacyjne przydzieliły straży samochód Rugby.ž Po wojnie, w 1948 r. na wyposażeniu druhów znalazł się kolejny pojazd był to samochód o nazwie „Horek”. Ze względu na brak pomieszczenie, pojazd został wypożyczony do OSP Grybów, gdzie jakiś czas później, podczas jazdy do akcji, uległ wypadkowi i nie dawał się już do dalszej eksploatacji. Komenda powiatowa Straży Pożarnych w Nowym Sączu Przydzieliła więc do Siołkowej samochód Zis-5 natomiast wysłużony Rugby przekazany został OSP Biała Niżna.ž W 1958 r. strażacy wzbogacili się o motopompę Leopolia M-800.ž 4 maja 1958 r. miało miejsce ważne wydarzenie w historii jednostki; wówczas druhowie otrzymali sztandar ufundowany prze społeczeństwo. W 1959 r. utworzona została sekcja strażacka w przysiółku Zagórze.ž Ze względu na zły stan budynku, w którym swoją siedzibę mieli strażacy, postanowiono wybudować w Siołkowej nową remizę. Inicjator tego pomysłu, ówczesny naczelnik Władysław Sekuła, zmobilizował do pracy zarówno strażaków, jak i mieszkańców wsi. Inwestycja została zakończona w 1962 roku. W 1964 r. dzięki zbiórce pieniędzy wśród mieszkańców udało się kupić demobilu Dodge ¾.ž W 1967 r. komenda wojewódzka Straży Pożarnych w Nowym Sączu przydzieliła do jednostki w Siołkowej motopompę M-400. žW 1977 r. ochotnicy z Siołkowej otrzymali Stara-25, który zastąpił im wysłużonego Dodge’a. Pojazd służył im aż do 2000 roku, kiedy ze środków Urzędu Gminy Grybów oraz dzięki staraniom obecnego senatora Stanisława Koguta, w OSP Siołkowa pojawił się Mercedes.ž Na początku lat 90, zapadła decyzja o rozbudowaniu remizy. Rozbudowę zakończono w 1995 roku. Wcześniej- bo w 1991 r. przy Domu Ludowym i remizie w Siołkowej odbyły się dożynki gminne. Podobnym akcentem w historii OSP był udział strażaków w 1994 roku w dożynkach narodowych na Jasnej Górze. W 2000 r. wybudowano wysoki na 12 metrów żelazny krzyż, jako pamiątkę jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. W 2011 r. odbyło się 100-lecie powstania jednostki.