"Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miejscowości Siołkowa Gmina Grybów wraz z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka"

OSP Siołkowa zaprasza na zajęcia sportowe i rekreacyjne przy remizie OSP

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OSP Siołkowa zaprasza na zajęcia sportowe i rekreacyjne przy remizie OSP

OSP Siołkowa zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat zamieszkującą teren LGD Korona Sądecka (gm. Grybów, Chełmiec, Kamionka Wielka, miasto Grybów) na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Zajęcia odbywać się będą w remizie OSP w Siołkowej i na placu przy remizie, Gmina Grybów. Planowany termin realizacji zajęć to druga połowa czerwca 2020 r. Organizator zapewnia niezbędny sprzęt oraz poczęstunek podczas przeprowadzenia zajęć. Zajęcia sportowe i rekreacyjne zostaną przeprowadzone w 4 cyklach (4 dni). Każde zajęcia będą składały się z 2 części: cześć edukacyjna oraz cześć praktyczna. Program dostosowywany będzie do pogody oraz wieku uczestników. Ponadto z uwagi na stan epidemii zajęcia będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.


W programie zaplanowano m.in.:

Zajęcia 1:

  • Bezpieczne korzystanie z urządzeń siłowni zewnętrznej oraz pokaz ćwiczeń
  • Przystosowanie organizmu dziecka do wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu
  • Gry zespołowe oraz zawody sportowe

Zajęcia 2:

  • Bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych oraz zachowanie bezpieczeństwa w czasie wycieczek pieszych
  • Kształtowanie nawyków prawidłowego żywienia oraz wykorzystania walorów środowiska
  • Gry zespołowe i edukacyjne, zawody sportowe.

Zajęcia 3:

Piesza wycieczka na Wojciechowa Górę w Siołkowej wraz z ogniskiem.

Zajęcia 4:

Przeprowadzenie turnieju szachowego w remizie OSP Siołkowa.


Karty zgłoszenia (do pobrania poniżej) prosimy składać w Remizie OSP w Siołkowej do skrzynki umieszczonej na zewnątrz budynku lub elektronicznie na adres: piotrfyda77@tlen.pl

Rekrutacja trwa do 17.06.2020r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Dodatkowe informacje na temat zajęć można uzyskać pod nr tel. 601 335 364 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 9:00 do 19:00.

Zadanie “Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miejscowości Siołkowa Gmina Grybów wraz z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka” jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowane jest w ramach projektu grantowego pt. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD.”

Grybów, 09.06.2020r