Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021

8 stycznia 2022 roku w naszej remizie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej z Siołkowej za rok 2021.

W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie jednostki w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza oraz zaproszeni goście.

  • Wiktor Durlak Senator RP
  • Piotr Serafin Doradca Prezydenta RP
  • Antoni Koszyk Wicestarosta Powiatu nowosądeckiego
  • Jacek Migacz Wójt Gminy Grybów
  • dh Paweł Motyka Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
  • dh Piotr Wysowski Komendant Gminny ZOSP RP
  • Wiktor Obrzut Radny Powiatu nowosądeckiego
  • Jan Radzik Radny Gminy Grybów
  • Antoni Obrzut Sołtys Siołkowej

Zebranie poprowadził Pan Sołtys Antoni Obrzut. Sprawozdanie z działalności zaprezentowane zostało przez Prezesa Szczepana Radzika oraz Naczelnika Jana Rodaka. Sprawozdanie finansowane zostało odczytane przez dh Jakuba Radzika, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani przewodnicząca dh Alicja Romanek. Po prezentacji sprawozdań Prezes Szczepan Radzik przedstawił plan działalności jednostki na rok bieżący.

Walne Zebranie w wyniku głosowania udzieliło jednomyślnego absolutorium Zarządowi OSP.

Podczas tegorocznego Walnego Zebrania podjęto i przegłosowano uchwałę, która nadaje Panu Piotrowi Serafinowi godność członka honorowego naszej jednostki. Jest to wyraz wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siołkowej.

Po wręczeniu pamiątkowej tablicy głos zabrali przybyli goście. W tym miejscu pragniemy podziękować za każde ciepłe słowo i dobrą radę.

Po zakończeniu części oficjalnej wspólnie zjedliśmy ciepły posiłek, a następnie zaśpiewaliśmy kolędy i nie tylko 🙂 Dziękujemy Leszkowi Rodak za wspólne muzykowanie.

Ogromne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego Walnego Zebrania kierujemy do Pani Stanisławy Główczyk, Pani Ireny Koszyk, Pani Joanny Kiełbasa i Pani Moniki Baran.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom i obecnym gościom za uczestnictwo w tegorocznym Walny Zebraniu Sprawozdawczym.

Na progu tego roku pragniemy życzyć wszystkim szczęśliwego i błogosławionego czasu oraz sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a strażakom naszej jednostki oraz sąsiednim tyle samo wyjazdów co powrotów. Szczęść Boże!